Vé tàu Sài Gòn đi Huế

Bảng thời gian, giá vé tàu tuyến Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đi Huế

 Mã Tàu        Tuyến  Thời Gian Đi  Thời Gian Đến  Ngồi Cứng  Ngồi Mềm  Nằm Cứng  Nằm Mềm
 SE2  Sài Gòn – Huế  19:00  14:43  590.000  770.000  1.200.000  1.267.000
 SE4  Sài Gòn – Huế  23:00  17:06  708.000  786.000  1.285.000  1.332.000
 SE8  Sài Gòn – Huế  06h15  02:07  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000
 SE6  Sài Gòn – Huế  09:00  05:04  583.000  762.000  1.188.000  1.254.000
 SE22  Sài Gòn – Huế  13:00  12:20  540.000  700.000  1.085.000  1.190.000

Tuyến đường sắt từ ga Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến ga Huế khoảng 1.038 km. Có 5 tàu gồm SE2, SE4, SE6, SE8 và SE22 (thuộc tàu Thống Nhất). Tàu khởi hành mỗi ngày và mất khoảng 20 giờ (Từ Sài Gòn (Tp Hồ Chí Minh) đến Huế và trở về). Các loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái.